Kontrola pristupa lokaciji sustavnim uslugama na iOS 5

Locationgate je bio dobar poziv za buđenje za potrošače koji nisu znali da pametni telefoni pristupaju svojim lokacijama iz različitih razloga. Apple je objavio ažuriranje OS-a koje je vodilo računa o lokacijskoj predmemoriji koju je iPhone pohranio i uvjeravao korisnike da nikada ne pristupa lokacijama korisnika; lokacija je pohranjena samo da bi se poboljšalo korisničko iskustvo.

Bez obzira vjerujete li ili ne, Apple je pojačao svoje napore kako bi olakšao strah potrošača u vezi s informacijama o lokaciji. U sustavu iOS 5 korisnici sada mogu odlučiti hoće li ili ne dopustiti pristup sistemskoj usluzi svojoj lokaciji.

Za pristup novim postavkama idite na Postavke-> Usluge lokacije -> Usluge sustava. Ovdje možete uključiti ili isključiti svaku uslugu, ovisno o vašim željama.

Pogledajte videozapis radi potpunog pregleda novih postavki lokacije.

 

Ostavite Komentar